Image
EU projekti
Radimo na poslovima pripreme i provedbe EU projekata, s naglaskom na razumijevanje izazova s kojima se naši klijenti suočavaju prilikom pisanja prijedloga.
Image

Naše iskustvo u području pripreme i provedbe EU projekata odlikuje se u razumijevanju složenosti i zahtjeva koji se vežu uz prijavljivanje na natječaje, administrativnu pripremu i upravljanje projektima. Uz našu pomoć i znanje moći ćete se usredotočiti na Vašu ideju, dok mi preuzimamo težak posao pripreme dokumentacije i vođenja projekta.

Usluga obuhvaća:

  1. Stručno savjetovanje: Pružamo Vam podršku u razumijevanju kompleksnosti EU fondova, pravila natječaja i specifičnih zahtjeva koji se odnose na Vaš sektor ili područje interesa.
  2. Izradu projektnih prijedloga: Naš tim će vam pomoći u pripremi cjelovitog projektnog prijedloga koji će zadovoljiti sve tehničke i administrativne zahtjeve EU fondova.
  3. Proračunsku analizu: Financiranje je ključni aspekt svakog projekta. Naši stručnjaci pružit će vam podršku u izradi proračuna koji je realan, ali i usklađen s pravilima financiranja EU-a.
  4. Praćenje provedbe projekta: Nakon što dobijete financiranje za svoj projekt, naš tim će vam pružiti stručnu podršku u praćenju i upravljanju provedbom, osiguravajući da sve aktivnosti budu izvedene u skladu s dogovorenim planom i rokovima.

Cijena izrade projekta za EU fondove
Cijena ovisi o kompleksnosti projekta, vrijednosti investicije, zahtjevnosti izrade poslovnog plana, vremena uloženog u prethodnu analizu i savjetovanje i drugim zahtjevima koji se pred konzultanta postavljaju.

Početna cijena

Pisanje EU projekta od 3.500,00 EUR
Provedba EU projekta od 2.000,00 EUR

Ako se želite osloniti na stručnjaka koji će Vam olakšati proces pripreme i provedbe EU projekta, kontaktirajte nas.