Paušalno oporezivanje – PO-SD Obrazac 2023 – Popunjavanje i rokovi 

Što je PO-SD obrazac?

PO-SD obrazac, poznat i kao Obrazac za utvrđivanje godišnjeg paušalnog poreza, je važan dokument kojim Porezna uprava određuje godišnju obvezu za paušalno oporezivanje u narednoj godini. Ova obveza se temelji na ostvarenom prometu u prethodnoj godini, a taj promet se prikazuje na PO-SD obrascu.

Do kada treba poslati PO-SD obrazac?

Rok za predaju PO-SD obrasca je 15. siječnja 2024. godine. Ovaj obrazac možete podnijeti u ispostavi Porezne uprave u obliku papirnate verzije ili putem elektroničkog sustava e-porezne.

Poslovni primitci koji se iskazuju u PO-SD obrascu za 2023. godinu uključuju različite prihode, uključujući državne potpore, poticaje i pomoći. Važno je napomenuti da ako ukupni primici, uključujući i državne pomoći, premaše iznos od 39.816,84 EUR, tada se gubi pravo na paušalno oporezivanje, te poduzetnik ulazi u sustav PDV-a. Od 01.01.2024. prag paušalnog oporezivanja je 40.000,00 EUR.

Što Porezna uprava radi s PO-SD obrascem?

Što se tiče potpora za samozapošljavanje HZZ-a, one se ne smatraju oporezivim primitkom i ne moraju se uključiti u obrazac PO-SD. Međutim, potrebno je pružiti potrebnu dokumentaciju za potporu jer tako opravdavate ovu neoporezivost.

Također, potpore za očuvanje/zadržavanje radnih mjesta HZZ-a ne smatraju se poslovnim primitkom i ne trebaju se evidentirati u knjizi prometa.

Nakon što Porezna uprava primi PO-SD obrazac, provodi usklađivanje podataka o prihodima s uplatama na računu obrta te provjerava jesu li ostvareni prihodi veći ili manji od onih utvrđenih prethodnim poreznim rješenjem.

Iznosi poreznih predujmova za 2024. godinu ovise o ostvarenim primicima u 2023. godini i novim poreznim stopama za 2024. godinu. Paušalni obrtnici trebaju uplatiti tromjesečne predujmove u skladu sa svojim poreznim razredom na datume: 31.3., 30.6., 30.9. i 31.12.

Podijelite članak