Politika privatnosti

Izjava o privatnosti regulira prava o zaštiti Vaših osobnih podataka koje prosljeđujete putem ove web stranice sukladno s Uredbom (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka (Općom uredbom o zaštiti podataka) i Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka NN 42/2018 u odnosu na prikupljanje, obradu, korištenje i pohranu Vaših osobnih podataka.

O zaštiti Vaših osobnih podataka koje prosljeđujete putem ove web stranice brine voditelji obrade osobnih podataka, Harta knjigovodstveni servis, vl. Ana Cucančić Divljan, Bregi, Anđeli 76 L, 51211 Matulji.

Osobni podaci uključuju ime, prezime, naziv tvrtke u kojoj osoba radi, e-mail adresa i broj telefona.

Prikupljanje, obrada i korištenje osobnih podataka

Svi Vaši osobni podatci vezani za upite prikupljaju se dobrovoljno putem standardizirane forme, e-maila, telefonskim putem i drugim komunikacijskim kanalima na zahtjev.

Kada ispunite formu putem Facebooka, Linkedina, Trebam.hr ili nekog drugog vanjskog pružatelja usluga, prihvaćate njihove uvjete obrade osobnih podataka.

U trenutku kada korisnik popuni formu na web stranici, odnosno proslijedi svoje osobne podatke suglasan je da razumije sve navedeno o pristupu, zaštiti, obradi, korištenju i pohrani svojih osobnih podataka te da razumije i slaže se sa svim navedenim u ovoj Izjavi o privatnosti. Slanjem upita na web stranici potvrđujete informirani pristanak na pristup, obradu, prosljeđivanje, dostupnost i pohranu osobnih podataka Harta knjigovodstvenom servisu.

Podaci posjetitelja stranice prikupljaju se  i u svrhu dostavljanja promidžbenih materijala, izradu statistike u svrhu poboljšanja kvalitete usluge i direktan kontakt za informacije o uslugama i proizvodima.

Poslovna suradnja sa Harta knjigovodstvenim servisom

Ukoliko ste naš poslovni partner ili ste s nama u kakvom drugom ugovornom odnosu, obrađujemo Vaše osobne podatke koji su nam nužni u svrhu sklapanja, provedbe i izvršenja naših ugovornih obveza. Harta knjigovodstveni servis surađuje u većini slučajeva s poslovnim subjektima te samo u manjem opsegu obrađuje osobne podatke fizičkih osoba, a koji mogu uključivati osobne podatke poput imena i prezimena, adrese, OIB-a te kontakt podataka. Pružanje Vaših osobnih podataka u ovom slučaju je nužan uvjet za ugovorni odnos. Podatke pohranjujemo za vrijeme dok traje naša suradnja kao i po proteku iste u onom razdoblju koje nalažu naše zakonske obveze.

 

Kako i s kim dijelimo Vaše osobne podatke

Vaše osobne podatke nećemo prodavati niti prosljeđivati trećim stranama koje nisu navedene u ovoj Izjavi o privatnosti niti ih objavljivati bez Vašeg pristanka. Vaše osobne podatke možemo podijeliti s državnim tijelima na njihov zahtjev i s trećima koji nam pružaju usluge obrade osobnih podataka kao izvršitelji obrade. Ovi su pružatelji usluga, sukladno uređenim ugovornim odnosima u svrhu zaštite osobnih podataka, obvezni koristiti podatke koji su im povjereni isključivo u skladu s našim smjernicama i strogo za svrhu koju smo ugovorili.

Vaša prava

U svakom trenutku možete:

  • zatražiti pristup svojim osobnim podacima i zatražiti ažuriranje osobnih podataka;
  • tražiti da Vam pružimo dodatne informacije o načinu na koji koristimo Vaše podatke;
  • zaprimiti osobne podatke o Vama koje ste nam dali u strukturiranom, uobičajeno upotrebljavanom i strojno čitljivom formatu te, gdje je to tehnički moguće, da prenesemo te podatke drugom voditelju obrade bez zapreka ako se obrada Vaših podataka temelji na Vašoj privoli i provodi se na automatizirani način;
  • zatražiti brisanje osobnih podataka korisnika. Budući da korisnici mogu zatražiti brisanje samo svojih osobnih podataka, radi zaštite korisnika možemo Vas zatražiti provjeru identiteta prije provođenja zahtjeva;
  • u slučajevima gdje se obrada temelji na privoli, povući svoju privolu s učinkom u budućnosti kako bismo prestali s takvom određenom obradom. Povlačenje privole neće utjecati na zakonitost obrade koja se temeljila na privoli prije njezina povlačenja;
  • zatražiti ograničenje obrade Vaših osobnih podataka
  • dati prigovor na svaku obradu koja se temelji na našem legitimnom interesu, osim ako su razlozi za izvršenje takve obrade jači od prava na zaštitu osobnih podataka.

Vaša prava možete ostvariti pisanim putem na e-mail adresu info@harta-knjigovodstvo.hr. Informirat ćemo Vas o tijeku zahtjeva i o razlozima odbijanja zahtjeva najkasnije u roku od 30 dana.

Ukoliko smatrate je Harta knjigovodstveni servis povrijedio neko Vaše pravo zajamčeno Općom uredbom imate pravo podnijeti zahtjev za utvrđivanje povrede prava Agenciji za zaštitu osobnih podataka.

Upotreba kolačića (cookies)

Na web stranici www. harta-knjigovodstvo.hr koristimo kolačiće trećih strana kako bi unaprijedili korisničko iskustvo.

Kolačići su neophodan dio načina rada našeg mrežnog mjesta. Glavna je namjena naših kolačića poboljšanje Vašeg iskustva pregledavanja. Na primjer, upotrebljavaju se da zapamte Vaše osobne postavke (primjerice državu) dok pregledavate mrežno mjesto te pri budućim posjetima. Informacije koje prikupe kolačići nam također omogućuju poboljšanje mjesta procjenom količine i obrazaca upotrebe, primjerenosti mrežnog mjesta pojedinačnim potrebama korisnika, bržim pretragama itd. Ponekad, ako smo unaprijed pribavili Vašu privolu, možemo koristiti kolačiće, oznake i slične alate radi pribavljanja informacija koje nam omogućuju da Vam pokažemo, ili s našeg vlastitog mrežnog mjesta ili mrežnih mjesta trećih strana ili na bilo koji drugi način, oglase temeljene na analizi Vaših navika pregledavanja mrežnog mjesta.

Kolačići se spremaju u vaš preglednik samo uz privolu, koju možete povući.

Odricanje od odgovornosti

Harta knjigovodstveni servis kao izvršitelj obrade nije odgovoran za moguću nanijetu materijalnu i/ili nematerijalnu štetu nastalu korištenjem Vaših osobnih podataka koji su otuđeni nezakonitom ili zlonamjernom radnjom treće strane, a ugrožavaju integritet, dostupnost, autentičnost i/ili povjerljivost Vaših osobnih podataka.