Kako prijaviti PDV na proviziju kao privatni iznajmljivač

Kako  prijaviti za PDV kao privatni iznajmljivač: Važni koraci i informacije

Koristite usluge Booking-a, Airnbnb-a, Atrave-a i sličnih stranica internetskih oglašivača, a  još niste prijavljivali i plaćali PDV koji se obračunava na provizije stranih agencija, krajnje je vrijeme da uvedete tu praksu u svoje poslovanje jer je to zakonska obveza.

Svaki iznajmljivač paušalit ima obvezu obračuna i plaćanja PDV-a na proviziju stranih agencija i posrednika. PDV se može prijaviti uz pomoć knjigovodstvenog servisa, usluga FINA-e ili samostalno obračunati  i podnijeti prijavu putem servisa e-Porezna

PDV-ID – registracija za potrebe PDV-a

Privatni iznajmljivači nisu se obvezni upisati u Registar obveznika PDV-a niti su njihove usluge oporezive, ali moraju biti registrirani za potrebe PDV-a kada primaju usluge za koje je propisan prijenos porezne obveze prema članku 75., stavak 1., točka 6 te članku 75. stavak 2, Zakona o porezu na dodanu vrijednost, koji propisuju obvezu plaćanja PDV-a za svakog poreznog obveznika koja prima usluge poreznog obveznika koji nema “sjedište, prebivalište ili uobičajeno boravište u tuzemstvu”.

Iznajmljivači paušalisti smatraju se “malim poreznim obveznicima” pa su, sukladno članku 90. istoga Zakona, oslobođeni PDV-a bez prava na odbitak pretporeza, ali PDV na usluge provizije moraju prijaviti, obračunati i platiti.

Ono što je vrlo bitno je da iznajmljivači koji koriste usluge stranih agencija i registrirani su za potrebe PDV-a imaju obvezu prijave PDV-a samo za razdoblje oporezivanja, tj. u mjesecima u kojima su obavljane oporezive transakcije, drugim riječima ako ne dobijete fakturu od agencije niste obavezni podnjeti obrasce.

Ono što iznajmljivač paušalist mora napraviti je najprije zatražiti dodjelu PDV identifikacijskog broja (PDV-ID) odnosno mora ispuniti P-PDV obrazac.

Konkretno iznajmljvač paušalist za mjesece u kojima ima oporezive transakcije mora predati Obrazac PDV i PDV-s obrazac. Obrasce je potrebno predati do 20. u mjesecu za prethodni mjesec, i tako obračunati PDV platiti do posljednjeg dana u mjesecu.

  1. Kako se ispunjava PDV obrazac?

Obrazac PDV služi za evidenciju primljenih usluga posredovanja inozemnih agencija iz zemelja članica EU (pa se vrijednost primljenih usluga iskazuje pod redak 10.) i/ili trećih zemalja (redak 13.). U trećem stupcu za navedene usluge potrebno je obračunati PDV po stopi od 25%.

  1. Čemu služi PDV-S obrazac i kako ga popuniti?

PDV-S obrazac služi za prijavu stjecanja dobara i primljenih usluga iz drugih država članica Europske unije. U PDV-S obrascu ne prikazuju se usluge primljene iz trećih zemalja, ali se vrijednosti tih usluga svejedno iskazuju u PDV obrascu pod II.13. te se na njih obračunava i plaća PDV.

Podijelite članak